Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

Vietus
Trzeba patrzeć na świat z optymizmem, nawet wtedy, kiedy miałby się za parę lat skończyć.
— usłyszane
Reposted fromSkydelan Skydelan viaCuukierek Cuukierek
Vietus
Szczęśliwy dom - reszta jest nie ważna..  
— Sezon na miłość (serial)
Reposted fromSkydelan Skydelan viaCuukierek Cuukierek
Sponsored post
feedback2020-admin
Vietus
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Vietus
Reposted frombluuu bluuu viazavas zavas
Vietus
5268 204f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazavas zavas
Vietus
8702 7043
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viafakingkrejzi fakingkrejzi
Vietus
Vietus
5842 9751
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

July 07 2015

Vietus
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodkreslajmnie podkreslajmnie
Vietus
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viaCuukierek Cuukierek
Vietus
Za dużo myślę
Za bardzo chcę
Za mocno czuję
Za gęsto śnię.
— maria peszek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

July 06 2015

Vietus

"Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą."

— ~ J. Twardowski
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viazavas zavas
Vietus
7680 4e7e
Vietus
Vietus
2909 d3bf
Reposted frombanita banita viatobecontinued tobecontinued
Vietus
Vietus

Będzie dobrze. Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.

— Stephen King
Reposted frompasazerka pasazerka viatooskaa tooskaa
Vietus
Często się zdarza, że dopiero przyszłość pokazuje nam, ile coś było warte.
— Haruki Murakami
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viatooskaa tooskaa
Vietus
Kiedy człowiek dorasta traci też przyjaciół - jeśli ma szczęście to tylko tych niewłaściwych, którzy może nie są tak dobrzy, jak się o nich kiedyś myślało. Jeśli masz szczęście, to uda się utrzymać tych, którzy są prawdziwymi przyjaciółmi, tych, którzy zawsze przy tobie trwali. Nawet jeśli tobie się wydawało, że nie trwają. Bo tacy przyjaciele są cenniejsi od wszelkich diademów świata.
— Meg Cabot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalpinemilk alpinemilk
Vietus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...